Prif Gigydd

Yn 1984 penderfynodd Ieuan Edwards, mab i ffermwr, adael y fferm deuluol i ddod yn gigydd. Gwasanaethodd brentisiaeth yn nhref farchnad hardd Llanrwst, cyn hyfforddi yn y Swistir a'r Iseldiroedd i ddod yn Brif Gigydd.

Ein Cigyddion

Wedi cwblhau ei hyfforddiant a'i ysbrydoli gan angerdd am fwyd blasus iawn, fe lenwodd ei siop yng Nghonwy gyda dim ond y danteithion arobryn gorau.

Arobryn

Dros y 37 mlynedd diwethaf, mae ein siop wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys "Cigydd Gorau Prydain" a’r "Siop Gig Gorau yng Nghymru".

Lansio archfarchnad

Yn 2014, penderfynwyd rhannu ein cynnyrch a'n harbenigedd arobryn ymhellach i ffwrdd. Dechreuasom werthu drwy ASDA a'r prif fanwerthwyr eraill yn fuan.

Er mwyn ateb y galw cynyddol, ehangwyd i gyfleuster cynhyrchu o dan fynydd Conwy.

Gwobrau

Yn gyflym ymlaen i heddiw ac rydym yn falch o ddweud bod Edwards yn ffefryn teuluol cadarn ar fyrddau ledled Cymru a thu hwnt

Mae ein cynnyrch wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys Gwobrau Great Taste, gwobr Good Housekeeping a llawer mwy.

Mae ein stori yn parhau...

Rydym yn gyffrous i barhau â'n stori gyda digon o syniadau a chynhyrchion newydd ar y gorwel.

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am ein datblygiadau diweddaraf drwy ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol a'n cylchlythyr.