Chipolatas Barbeciw a Bara Fflat

Chipolatas Barbeciw a Bara Fflat

Mae'r rysáit BBQ Chipolatas a Flatbreads hwn yn ffordd flasus o goginio ein Chipolatas Porc Traddodiadol drwy gydol y flwyddyn, ond yn enwedig ar gyfer barbeciw haf. Mae'r blasau melys a thangnefedd yn cyfuno'n wych â blasau sawrus ein selsig chipolata ar gyfer gwledd bara fflat wedi'i hysbrydoli gan Groeg.

Ein Selsig Tsipolata Traddodiadol yn cael eu gwneud gan ddefnyddio dim ond y toriadau gorau o British Shoulder of Pork, wedi'u sesno'n ofalus gyda blas naturiol wedi'i ddewis yn ofalus ar gyfer tendr a selsig teulu blas llawn.

O ran y selsig hyn, dim ond y toriadau gorau o Tractor Coch Ysgwydd Porc Prydain. Mae hyn yn rhoi'r brathiad cigysol a'r blas blasus gwych y mae ein cwsmeriaid yn ei garu.

Ar gyfer 5
30
859 o galorïau
(Y platiaid)

Cynhwysion

 • 10 Tsipolata Porc Traddodiadol Edwards
 • Olew olewydd
 • 225g halloumi
 • 200g berwr
 • 200g siytni mango
 • 1 nionyn coch
 • 2 tsili coch
 • 2 india-corn
 • 100g ffeta
 • 100g tomatos ceirios
 • 1 bwnsiad o goriander ffres
 • Ar gyfer y bara fflat: 200g o flawd plaen, ynghyd â blawd ychwanegol ar gyfer rholio
 • Ar gyfer y bara fflat: 200g o iogwrt Groegaidd
 • Ar gyfer y bara fflat: 200g o iogwrt Groegaidd
 • Ar gyfer y bara fflat: 1 llwy de o halen

Cyfarwyddiadau coginio

 • Ar gyfer y Bara Fflat: Cymysgwch y blawd plaen, iogwrt Groegaidd, powdr pobi a halen gyda'i gilydd a'i dylino am funud neu ddwy, i ddod ag ef at ei gilydd. Rholiwch i mewn i belen a'i adael am ddeng munud. Trowch y toes allan ar wyneb gweithio glân wedi'i ysgeintio gyda blawd.
 • Rhannwch y toes yn chwe darn cyfartal. Gyda'ch dwylo, fflatiwch un darn o does, yna defnyddiwch rolbren wedi’i ysgeintio gyda blawd a’i rholio i mewn i siâp crwn tua 4-5mm o drwch. Ychwanegwch bob bara fflat i badell sych a phan fyddant yn gadarn ac wedi'u tostio brwsiwch nhw gydag olew olewydd. Ffriwch am un munud arall ar bob ochr nes eu bod yn grimp.
 • Ar gyfer yr Asennau India-Corn: Torrwch yr india-corn ar ei hyd i mewn i "asennau" a'u rhoi mewn sosban dros wres canolig, rhowch wres arno gan ddefnyddio tortsh chwythu er mwyn golosgi’r india-corn (neu rhowch ar farbeciw poeth) a rhoi caws ffeta ar ei ben ynghyd â tsilis wedi'u torri’n fân a sibols.
 • Ar gyfer y Salad Tomato Ceirios: Chwarterwch y tomatos a'r tos mewn olew olewydd gyda nionod/winwns coch wedi'u torri'n fân, tsili coch a choriander.
 • Coginiwch y Tsipolatas Porc Traddodiadol Edwards ar y barbeciw am 14 - 16 munud gan eu troi'n rheolaidd a sicrhau eu bod yn chwilboeth ac nad oes unrhyw binc yn weddill. Rhowch y bara fflat a'r halloumi ar y barbeciw a'i weini gyda berwr, nionod coch, salad tomato ceirios, asennau corn a siytni tsili melys.
Ydych chi’n hoffi’r rysáit hon?

Beth am roi cynnig ar...