Hotpot Selsig Tatws Domino

Hotpot Selsig Tatws Domino

Hotpot Selsig Tatws Domino

Bydd y rysáit pot poeth selsig hon yn cynhesu’ch tu mewn ac mae’n llawn blas a llysiau bendigedig i lenwi boliau teuluoedd llwglyd yn ystod y misoedd oerach – perffaith ar gyfer pan fydd hi’n nosi’n gynnar.

Ein Selsig Tsipolata Traddodiadol yn cael eu gwneud gan ddefnyddio dim ond y toriadau gorau o British Shoulder of Pork, wedi'u sesno'n ofalus gyda blas naturiol wedi'i ddewis yn ofalus ar gyfer tendr a selsig teulu blas llawn.

Ein Bacwn Mwg Derw Wedi'i Halltu'n Sych yn cael ei halltu'n draddodiadol â llaw a'i smygu gan ddefnyddio sglodion derw ar gyfer blas myglyd heb ei ail.

Crëwyd y rysáit Pot Poeth Selsig a Thatws Domino hon gan Michelle Evans-Fecci, Cymraes sy’n Caru Bwyd a Chyn-gystadleuydd Great British Bake Off.

O ran porc, dim ond y toriadau gorau o Tractor Coch Porc Prydeinig. Mae hyn yn rhoi blas cigysol i'n cwsmeriaid.

Ar gyfer 6
60munud
721 cals
(Y platiaid)

Cynhwysion

 • 6 Selsig Porc Traddodiadol Edwards
 • 6 tafell o Facwn Mwg Derw Edwards Wedi'u Halltu’n Sych
 • 6 dail bresych
 • 1 nionyn mawr, wedi'i dorri’n fân
 • 3 moron mawr, wedi'u torri’n fân
 • 6 ewin garlleg, wedi'u malurio
 • 1 blodfresychen fawr, wedi’i dorri’n flodigion
 • 100g o fenyn hallt
 • Halen a phupur
 • 1 llwy fwrdd o Fwstard grawn cyflawn
 • 450ml o wlych (stock) llysiau
 • 150g o gaws cheddar vintage, wedi'i gratio
 • Ychydig o sbrigynnau teim
 • 2 ddeilen llawryf
 • Tatws Maris Piper, wedi'u torri’n dafelli tenau
 • Tatws Rudolph, wedi'u torri’n dafelli tenau

Cyfarwyddiadau coginio

 • Cynheswch y popty i 200°C / 180°C Fan / Marc Nwy 6. Rhowch y blodigion blodfresych mewn tun rhostio, gan arllwys mymryn o olew a halen a phupur am eu pen a’u rhostio nes eu bod yn cychwyn crasu.
 • Lapiwch dafell o facwn Mwg Derw Edwards wedi’u Halltu’n Sych o amgylch pob Selsig Porc Traddodiadol Edwards a’u brownio mewn padell ffrio. Rhowch y selsig o’r neilltu am y tro.
 • Ewch ati i ferwi sosban o ddŵr ac ychwanegwch y dail bresych. Coginiwch am ychydig funudau yna rhowch nhw mewn bowlen o ddŵr oer i atal y broses goginio. Unwaith y byddan nhw’n ddigon oer, lapiwch nhw o amgylch y selsig yn dynn a’u gosod mewn dysgl gaserol fawr.
 • Coginiwch y moron mân ym mraster y badell nes eu bod yn meddalu yna gwasgarwch y darnau am ben y selsig. Ychwanegwch dalp o fenyn at y badell a choginiwch y nionyn a garlleg nes eu bod yn feddal / yn lled dryloyw. Ychwanegwch ychydig o sbrigynnau teim a mymryn o halen a phupur.
 • Tynnwch y blodfresych o'r popty a gwasgarwch ychydig o’r darnau llai am ben y parseli selsig yn y ddysgl gaserol.
 • Rhowch y blodigion sy'n weddill mewn jwg/bowlen ac arllwyswch y cymysgedd nionod am eu pen. Ychwanegwch y caws, mwstard a’r gwlych. Ewch ati i’w malu nes eu bod yn saws llyfn yna arllwyswch y saws am ben y selsig yn y ddysgl gaserol. Ewch ati i ysgwyd y ddysgl gaserol mymryn fel bod y saws wedi’i arllwyso o amgylch y parseli selsig.
 • 9. Torrwch y tatws yn fân gan ddefnyddio mandolin neu â llaw, a'u gosod yn unionsyth am ben y saws yma ac acw fel bod lliwiau’r tatws yn amrywio am ben y cymysgedd. Cynheswch y popty i 200°C / 180°C Fan / Marc Nwy 6.
 • Toddwch y menyn sy'n weddill a’i daenu am ben y tatws i gyd. Ychwanegwch ddigonedd o halen a phupur, y dail llawryf a’r sbrigynnau teim am ben y cyfan. Rhowch gaead am ben y ddysgl a’i bobi am 40-50 munud.
 • Gwiriwch fod y tatws wedi’u coginio’n drylwyr, yna trowch y popty i 240°C / 220°C Fan / Marc Nwy 9 a'i bobi am 10 munud heb y caead er mwyn crasu croen y tatws a sicrhau bod y selsig wedi’u coginio’n drylwyr.
Ydych chi’n hoffi’r rysáit hon?

Beth am roi cynnig ar...