Rysáit Rhôl Selsig Hawdd

rysáit rholyn selsig hawdd

Rysáit Rhôl Selsig Hawdd

Weithiau ni allwch guro'r clasuron, ond gallwch eu gwneud yn well gyda'n Cig Selsig Porc Traddodiadol a'r rysáit rholyn selsig hawdd hwn.

Ein Cig Selsig Porc Traddodiadol yn cael ei wneud gan ddefnyddio'r toriadau gorau o Borc Prydain yn unig, wedi'i sesno'n ofalus ar gyfer tendr a chig cwbl gytbwys sy'n flasus mewn rysáit rholyn selsig.

O ran porc, dim ond y toriadau gorau o Tractor Coch Porc Prydeinig. Mae hyn yn rhoi blas cigysol i'n cwsmeriaid.

Am rysáit rholiau selsig blasus o hawdd, dilynwch y camau isod.

 

Ar gyfer8
35munud
323 cals
(Y platiaid)

Cynhwysion

 • 350g o Gig Selsig Porc Traddodiadol Edwards
 • 1 Ewin Garlleg
 • Dyrnaid o bersli
 • 1 pecyn o Grwst pwff wedi'i rolio'n barod
 • 1 wy, i'w sgleinio

Cyfarwyddiadau coginio

 • Defnyddiwch freuan a phestl i falu’r garlleg a’r halen yn fân i greu past, neu fel arall gallwch wasgu’r garlleg ar fwrdd torri gan ddefnyddio ochr gwastad eich cyllell. Cymysgwch y cyfan gyda'r persli ac ychwanegwch 50ml o ddŵr oer.
 • Rhowch Gig Selsig Porc Traddodiadol Edwards mewn prosesydd bwyd, a dewiswch y gosodiad cyflymder uchel. Tywalltwch y cynhwysion cymysg i mewn i'r gymysgedd, yna ewch ati i’w sesno gyda phupur.
 • Gosodwch y crwst pwff yn wastad ar arwyneb wedi'i orchuddio â blawd a'i dorri yn hanner ar ei hyd.
 • Rhannwch y cymysgedd selsig yn ddwy gyfran a'i daenu ar hyd pob stribed crwst mewn siâp silindr. Cofiwch adael ymyl 1cm. Rholiwch y crwst o amgylch y cig selsig yn dynn a brwsiwch y pennau gyda'r ŵy wedi'i guro i'w cadw yn eu lle.
 • Defnyddiwch gyllell finiog i dorri pob rhôl yn 10 darn, pob un tua 2.5cm o hyd, a'u gosod ar silff bobi.
 • Brwsiwch ragor o ŵy ar hyd pob rhan o’r crwst. Rhowch yn y popty a'u coginio am 20-25munud nes bod y crwst wedi chwyddo ac yn lliw euraidd a bod y cig wedi ei goginio'n drylwyr.
 • Tynnwch y rholiau selsig o’r popty ac ewch ati i’w mwynhau’n boeth neu'n oer. Gallwch hefyd baratoi’r rholiau selsig hyn ymlaen llaw a'u rhewi cyn eu coginio. Ychwanegwch 10 munud at yr amser coginio uchod.
Ydych chi’n hoffi’r rysáit hon?

Beth am roi cynnig ar...