Traybake Selsig Porc a Chennin

Traybake Selsig Porc a Chennin

Traybake Selsig Porc a Chennin

Mae'r Hambwrdd Selsig Porc a Chennin ac Afal wedi’i bobi yn blasu cystal ag y mae’n edrych. Mae’r ystod o flasau a gweadau’n cyd-fynd yn wych i greu hambwrdd selsig sy’n deilwng o unrhyw fwrdd cinio ac achlysur.

Ar gyfer ein Selsig Porc a Chennin rydym wedi cymysgu cennin ffres a llawn blas gyda'r toriadau gorau o Ysgwydd Porc Prydain ar gyfer selsig wedi'i gymysgu'n berffaith, sy'n llawn blas a thendr i'w fwyta.

O ran y selsig hyn, dim ond y toriadau gorau o Tractor Coch Ysgwydd Porc Prydain. Mae hyn yn rhoi'r brathiad cigysol a'r blas blasus gwych y mae ein cwsmeriaid yn ei garu.

 

 

Ar gyfer 4
90munud
292 cals
(Y platiaid)

Cynhwysion

 • 6 Selsig Porc a Chennin Edwards
 • 1 cennin mawr wedi'i dorri’n dafelli tenau
 • 1 bylb ffenigl wedi'i dorri’n dafelli tenau
 • 1 1/2 llwy fwrdd o flawd plaen
 • 330ml o Seidr afal
 • 125ml o wlych cyw iâr
 • 2 afal coch, wedi'u torri’n dafelli trwchus
 • 1/4 cwpan o ddail saets ffres
 • 1 tusw o ddail saets ffres
 • 50g o fenyn
 • 100g o fara surdoes, wedi'i dorri'n fras
 • 1 llwy fwrdd o olew olewydd gwyryf ychwanegol

Cyfarwyddiadau coginio

 • Cynheswch y popty i 180°C / Fan 160°C / Marc Nwy 6. Cynheswch badell ffrio wrthglud ar wres canolig-uchel a chynheswch hanner yr olew. Coginiwch y selsig nes eu bod yn lliw euraidd a’u trosglwyddo i ddysgl neu hambwrdd pobi bas mawr.
 • Ychwanegwch yr olew sy'n weddill a lleihau'r gwres i wres canolig. Ychwanegwch y cennin a'r ffenigl a'u coginio am 5 munud neu nes eu bod yn feddal, gan droi'n achlysurol. Ychwanegwch nhw at y ddysgl pobi.
 • Toddwch 20g o fenyn yn y badell a’i goginio nes ei fod yn ewynnu. Ychwanegwch flawd a'i goginio am 1 funud neu nes ei fod yn byrlymu wrth ei droi. Tynnwch oddi ar y gwres yna ychwanegwch y seidr a’r gwlych yn raddol a chymysgu’r cyfan. Gadewch i’r cymysgedd fudferwi ar wres canolig ac yna rhowch o'r neilltu am y tro.
 • Ychwanegwch yr afal i'r ddysgl pobi ac yna ychwanegwch y gymysgedd gwlych. Gorchuddiwch â ffoil a'i bobi am 30 munud, gan sicrhau bod y selsig wedi’u coginio’n drylwyr.
 • Mewn padell ffrio ar wahân, toddwch y menyn sy'n weddill dros wres canolig. Coginiwch y dail saets am 1 funud neu nes byddan nhw’n grimp. Trosglwyddwch y saets i blât wedi'i orchuddio â phapur cegin gyda llwy rychog i’w ddiferu. Coginiwch y bara yn y sosban am 1 funud gan sicrhau ei fod wedi’i orchuddio â’r menyn.
 • Taenwch y bara ar hyd yr hambwrdd pobi a'i ddychwelyd i'r popty am 15 munud neu nes bod yr haen uchaf yn grimp ac yn lliw euraidd cyn gwasgaru’r saets crimp am ben y cyfan.
Ydych chi’n hoffi’r rysáit hon?

Beth am roi cynnig ar...