Sbageti Carbonara

Sbageti Carbonara

Sbageti Carbonara

Mae'r rysáit sbageti carbonara hwn yn gyflym, syml a blasus i blesio'r teulu cyfan. Mae ein Bacwn Mwg Derw Sych yn ychwanegu blas mwg blasus sy'n cydbwyso'n berffaith â'r cynhwysion eraill i greu pryd blasus.

Ein Bacwn Mwg Derw Wedi'i Halltu'n Sych yn cael ei halltu'n draddodiadol â llaw a'i smygu gan ddefnyddio sglodion derw ar gyfer blas myglyd heb ei ail.

O ran porc, dim ond y toriadau gorau o Tractor Coch Porc Prydeinig. Mae hyn yn rhoi blas cigysol i'n cwsmeriaid.

Ar gyfer 4
20munud
550 o galch
(Y platiaid)

Cynhwysion

  • 12 Tafell o Facwn Mwg Wedi'i Halltu'n Sych Edwards
  • 400g o sbageti
  • 50g o Parmesan, wedi'i gratio
  • 75ml o hufen dwbl
  • 2 ŵy mawr
  • 1 melynwy

Cyfarwyddiadau coginio

  • Torrwch y Bacwn Mwg Derw Sych Edwards yn ddarnau mân a'u ffrio'n ysgafn ar wres canolig am 3-5 munud. Tynnwch oddi ar y gwres a'i roi o'r neilltu.
  • Coginiwch y sbageti yn unol â chyfarwyddiadau'r pecyn a'i diferu mewn hidlwr.
  • Mewn powlen ar wahân, curwch yr wyau a'r melynwy ychwanegol, yna ychwanegwch y Parmesan a'r hufen, gan arllwys y cymysgedd am ben y sbageti.
  • Cymysgwch yn drylwyr ar y gwres nes ei fod wedi tewychu i greu saws hufennog, llyfn. Gofalwch bod y pryd yn chwilboeth cyn gosod y sbageti ar blatiau yn barod i'w fwyta.
Ydych chi’n hoffi’r rysáit hon?

Beth am roi cynnig ar...