Gwybodaeth Am Fasnach

Proffil ac achrediad

Yn wreiddiol yn siop gig ar y stryd fawr, rydym bellach yn cyflenwi amrywiaeth o gynhyrchion ffres ac wedi'u rhewi i sawl sector o'n cyfleuster cynhyrchu achrededig BRC, gan gydymffurfio â safonau ardystio HACCP, PGI a’r Tractor Coch.

Manwerthwyr y DU

Rydym yn cyflenwi pob manwerthwr mawr yng Nghymru gydag ystod gyflawn o gynhyrchion mewn deunydd pacio sy’n barod i fynd ar y silff ac wedi'i frandio. Rydym hefyd yn cyflenwi i’r archfarchnad genedlaethol ar-lein Ocado a’r gwasanaeth dosbarthu cyflym Getir.

Cyfanwerthwyr

Mae ein dosbarthwyr cyfanwerthu dibynadwy yn cynnig dewis o wasanaethau darparu dibynadwy a chyfleus:

Mae Gwasanaeth Bwyd Harlech yn cyflenwi ein cynnyrch mwyaf poblogaidd wedi'u rhewi mewn pecynnau maint arlwyo ac yn danfon yn rheolaidd ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru, Swydd Gaer, Glannau Merswy a Swydd Amwythig.

Mae Blas Ar Fwyd wedi bod yn darparu ein cynnyrch ffres ledled Cymru drwy eu rhwydwaith dosbarthu bwyd oer ers blynyddoedd lawer gan gynnig dewis o amrywiaeth sydd wedi'u cynllunio i weddu i siopau manwerthu a chyfleustodau annibynnol, gwestai a busnesau arlwyo.

Label Preifat

Rydym yn defnyddio ein harbenigedd i wneud gwahanol gynhyrchion ar gyfer y sector "pecyn bwyd", ein safonau uchel arferol, wedi'u pacio ym mrand y cleientiaid eu hunain.

Allforio

Mae ein cynnyrch ar gael ym Malaysia a Hong Kong ar hyn o bryd drwy ein partneriaid dosbarthu presennol, mae croeso i bartneriaid dosbarthu posibl gysylltu â ni.